Piekarnie Lubaszka Sp. z o.o.

Tel./Fax: +48 22 870-02-98/99
ul. Szlachecka 45, 03-259 Warszawa
www.lubaszka.pl