Obowiązek informacyjny w związku z obowiązującym RODO

Co to jest RODO ?

RODO jest unijnym prawem zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25 maja 2018 r. Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Kto jest administratorem danych ?

Administratorem Państwa danych jest Piekarnia Lubaszka Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Szlacheckiej 45. Nasze dane kontaktowe 03-259 Warszawa, ul. Szlachecka 45 . tel. +48 22 870-0298/99. Administrator danych osobowych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa .

W jakim celu wykorzystujemy DANE i przez jaki czas ?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
1. wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy. Przetwarzane będę aż do czasu zakończenia umowy,
2. marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,
3. obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
4. prowadzenia procesów reklamacyjnych - do czasu zakończenia procesu reklamacji

Jakie mają państwo prawo ?

Mają Państwo prawo do :
1. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 3. przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); 4. cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie [Szlachecka 45 ] lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: [rodo@lubaszka.pl]. 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jak można się z nami skontaktować w sprawie ochrony danych osobowych? W sprawie ochronnych danych osobowych można się z nami kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej : rodo@lubaszka.pl